Beste klanten,


Met trots kunnen we jullie melden dat wij vanaf mei 2014 behoren tot de 1,2,3 Autoservice-groep. Zo kunnen wij u nog een betere en snellere service aanbieden!


Binnen het 1,2,3 AutoService netwerk geniet u zeker van een kwalitatieve service door mecaniciens die zich voortdurend bijscholen en ondersteund worden door spitstechnologie. En dit tegen de meest correcte prijs.


Onderhoud volgens de voorschriften van de constructeur

Wij verzekeren elk periodiek onderhoud van uw voertuig volgens de exacte voorschriften van het automerk. Uw garantie blijft dus steeds behouden, dit is volgens de Europese wetgeving!*


Herstelling van alle merken

Onze mecaniciens zijn uitgerust met de beste elektronische diagnosetoestellen en sporen de defecten van uw voertuig op en repareren ze even goed als uw concessiehouder dit zou doen. Maar tegen een 1,2,3 AutoService prijs!

Check-up technische controle

Laat uw voertuig bij 1,2,3 AutoService controleren voor u langs gaat bij de autokeuring. U zal voordeel halen uit de kennis van een echte technicus die een hele reeks van visuele en mechanische controles zal uitvoeren. Indien er een interventie moet gebeuren, wordt er een bestek opgemaakt zonder enige ver-plichting. Zo kunt u achteraf gerust naar de autokeuring!


*De wet is van toepassing vanaf de eerste dag van in vervoerstelling van uw wagen, voor al uw onderhoudstussenkomsten en herstellingen, met inbegrip van de ge-plande nazichten.


De wettelijke garantie van 2 jaar, ver-schuldigd door de constructeur, even-tueel gratis verlengd, blijft behouden, zelfs als de tussenkomsten worden uit-gevoerd buiten het erkende construc-teurs netwerk. Deze tussenkomsten moeten worden uitgevoerd met respect voor de aanbevelingen van de construc-teur.


De constructeurs behouden zich voor om bepaalde tussenkomsten binnen hun er-kende netwerk uit te voeren: technische terugroeping, gratis onderhoud, tussen-komsten binnen de waarborg. Wettelijke gelijkvormigheidsgarantie, eventueel ver-lengd, conform paragraaf 69 van de aan-vullende richtsnoeren (2010/C 138/05) betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en herstelling van motorvoertuigen en voor de distributie van reserveonderdelen voor motorvoertuigen - PBEU – 28/05/2010.